Caleg Ngabagi2 "Kacamata Kuda"


Aya aya baeeeee…iyeu nyah kalakuan calon legeg eh…calon legislative!! Ti partai Persatuan dan Kesatuan Indonesia (PKPI) ngarana Indri Yuli Hartati anu ngabogaan cara unik ceuk maneeeeehnaaaaa…….dina hal narik dukungan ti daerah pamailihana……pan biasanamah anu lazin namah caleg eta ngabagi2keun sambako atawa duit…manehna namah cobaaa geh ngabagi2keun..??? ngabagi2 keun pamake awewe…eta geun kacamata kuda….teu ngaradig oge ta caleg nyaaaah,….hadeuuuh….mun kabeh caleg model kitu apa jadinya bangsa ini….hmmmh…

Kiyeu mun hayang nyaho critana, mungguh namah eta bi indri deuk noong masyarakat nu aya didapilna blusukan tea mun ceuk orok jiputmah….satacan ka dapilna, eta dijalan bi indri mampir ka hiji minimarket, manehna balanja sagala hehoh, mulai ti kadaharan sampe ka eta lah kacamata kuda pakaya awewe…..ditendeun beh eta si balanjaan tea dibagai mobilnaaa……pas datang diimah konstituena…ditanyaan barang bawaana naeun baeeee….spontan sang caleg teu ngaradig tea nunjukeun kacamata kuda tea…..kalah ka parebut harayang….hadeuuuugh…saruana burungan konstituenageh...

Tah eta tidinya asal muasalna bi indri ngabagi2 keun kacamanon kuda ka masyarakat nu aya didapilna….sabab sing horeng ngaleuyah tala nu harayang kacamata kuda…hmmmh….

Ari kulamah the, bungah bae….sabab kampanye kula jadi efektif ngan teu efisien doaang….sanismaha ja kula kudu ngaluarkeun teu saeutik jang meuli kacamata kuda…..atu adaaatna anaking…eweuh tidituna ta nyaleg garatissssss…hahahahaaa

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.