Karangantu Surut 500 Meter


Geus babaraha poe iyeu warga dibanten mah wabil husus nu deket ka karangantu, eta sasah…sabab nempo cai laut didinya surud ngadadak…..sampe ka 500 meter…sasah namah kupedah inget kana kajadian tsunami diaceh basa taun 2004 kaliwat…anu satacan terjadina tsunami eta cai laut diaceh surud nepi ka 1.5 kilo meter…

Taah sanggeus babaraha poe ahirna manggih oge katerangan ti warga nu nyaho soal surudna cilaut karangantu….ceuk mang jaya warga didinya….surudna cilaut karangantu lain kupedah nanaeun tapi kupedah ayana pendangkalan hamper ka 1 kilometer, hal eta terjadi kupedah ayana angin utara anu nimbulkeun ombak gede barijeung mawa leutak sampe ka basisir….jadi…cilautnamah balik deui ka laut, ari leutakna henteu…sahengga terjadilah pendangkalan…..kitu eta teeeeh….OOooo…pokonamah mun hayang jelasmah…heug geh teteh mun wanci sandekala ulin kadiyeu eta bakal katempo jelas luasna pendangkalan….kitu ceuk mang jaya…..Mmmm…henteulah maaaang bisi kasantap ke kula sandekala ulin ka laut…hehehehhehee…..

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.