Stiker One Way

Mentang2 iyeu taun politik nu nyaraleg jiga nu membabi buta masang2 alat peraga kampanye na, lain nanjer2keun baliho atawa sapanduk diunggal lahan bae tapi oge nebeng2keun satiker jeung one way eta geuun satiker nu ngararablag dikaca buri angkot anu barolong laleunyun teaaa geuun eta ngarana one way nyaaah…heheheee….heut geh eta hampirrr diunggal mobil angkot anu lalar liwat pasti! Eta loba gambar caleg anu nyalengir dikaca buri angkot lengkap jeung slogan plus jangji kampanye na….teuing eta nyah supirna nyarahoeun henteu yen nu kitu eta aya aturana……jeung kula hayang nyaho eta dibayar henteu nyaaah??? Heeee…kepo nyaah….

Ceuk salah sahiji supir angkot ngarana mang edi, mun baheula mah eta teeeh aya aturan anu ngalarang, tapiiii teuing eta aturana masih berlaku ta henteu….kula terus terang henteu sieun atawa watir siiih teeeh….sabab atu can pernah aya iyeuh razia terkait eta, jeung deui mereuuun supir2 kiwari loba nu teu arapaleun kana aturan pelarangan satiker di angkot..

Sabener namah kondisi lobana angkot anu diparasang satiker iyeu geus terjadi ti barang KPU neteupkeun DCT, eta caleg bak beuk nebeng2keun satikerna diangkot umum…..bari nyalengir tea….kira2 dibayar baraha eta nyaah….sms nyaah mun aya nu nyaho….mun gede kula hayang….hahahahaa

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.