Buukna di Botakan!!

Lain deui tradisi anu terjadi didaerah cina laina…..didinya boga tradisi mun aya awewe boga kabiasaan sok maling, maling naeun bae tamah…..eta dihukum….dihukum nageh teu engeun2….dipnagkasss buukna….waduuuhh….
Pernah aya kajadian aya hiji awewe katewak dihiji emol…..eta awewe maling HP ditoko pakean nu aya diemol eta….tah nu boga toko plus anak buahna tea lain ngalaporkeun palaku ka polisi kalah ka maen hokum rimba…alesana cenah urusan jeung polisi mah ribed……atu ahirna si palaku direjeng barijeung dicukur buuk batur anu sakitu panjang jeung bagusna….waroooohhhh….maen hakim sendiri tamah…..ulah diturutan nyaaah….karunya ihh…kukumaha geh batur manusia….mending serahkeun bae kana nu berwajib….

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.