Pendudukna Bikang Kabeh

Dinagara Brazil aya hiji kota leutik ngarana Noiva do cordeiro menas gerais….eta kota kaasup kota anu unik jeung aneh ceuk kula mah….sabab dikota eta najan kota leutik ngan dieusi ku 600 jalema…..nu nyieun unik jeung anehna eta kabeh pendudukna anu bajumlah 600 jalema….bikang kabeh…….anu rata2 gareulis….beuuh…..umurna 20 smape 35 tahun.

Kota unik iyeu ceuk beja nanjer basa taun 1890….laju kamarana cenah eta kaum lalaki na..??? naeun teu barog anak lalaki atawa salaki kitu nyaaah…???
Taaah aya nu unik deui iyeu…..eta awewe didinya anu jumlahna 600 jalema sing horeng aya nu baroga anak lalaki jeung salaki….ngaaaan….eta anak lalaki titah cicing diluar kota eta, mun para salaki na eta kabeneran garawe jauh…jadi balikna eta sabulan sakali barijeung eta geh nangguan instruksi tina para pamajikana…..najan geus sabulan geh ari can aya tutunjuk curukmah tina sang pamajikan moal baralik….beuuuh….

Laju eta gawe na ngadon naeun baeee nyah….teu kabayang kulamah dihiji kota eweuh lalakian….eweuh tetempoan tea nyah…..hahaahahaa….ceuk beja eta para awewe didinya gawe na ngadon nga gossip atawa saling nyoba pakean anyar atawa saling ngadangdanan tea….Uuuuu…rooook….

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.