Jambret MeloJigana mun nu maling jiga mang halib hade oge nyah....mang halib iyeu salah sahiji palaku rampog anu carapeueun ngajalanan hirup sebagai buronan,…anu kedeng2 kudu pindah2 tempat demi ngahindaran mang lisi…..akibat ku cape mereun nyah eta mang halib ahirna nyerahkeun diri ka kantor mang lisi…..salain ku carape manehnageh karunyaeun kana enebebna alias bebena anu setia menanti dirinyah, sabab eta mang halib geus jangji deuki ngawin…Ooooo…..kupedah manehna nyerahkeun diri atu kiwari mang halib anteing cicing dijero pondok mang lisi banjarmasin…..

Jadi kiyeu caritanamah, eta mang halib mungguh namah pernah nyolong etas hiji awewe, ngarana Nurliani. Dina aksina mang halib tea berperan sebagai tukang ojeg…harita eta manehna ngajalankeun aksina dengan 2 orang sokongna,,,ngarana mang boncel jeung mang adit…ar mang boncel bertindak sebagai perampas etas samentara mang adit sebagai nu ngahalang2an tea sangkan korban nu dijambretna tea teu bisa ngudag mang halib..wuaduuuh,,,,,

Ceuk mang halib basa ditanya ku kula, eta teeeh….kula ngarampas tas korban basa manehna keur sobuk teteleponan teuing jeung saha boa….harita manehna kabeneran nendeun etasna dina pangkuana….atu ku kula dirawed teeeh….pndok crita berhasil beeh the….berhubung kula tiluan atu hasilna dibagi tilu….geus babagi kami papencar, malabur dengan cara masing2….ngaan kula ngadenge kadua babaturan kulamah benang katewak…..kula salila jadi buron the…gawe dikandang hayam….aman mah aman teeeh eta kula ja salamet sampe ka 9 bulananmah teeeh dikandang hayam, ngaan kula teu tenang teeeh…sabab kadedeulekeun bengeut si ene bae yang cantik jelita the unggal peuting…dengeeee…..

Atu lajunamah kula di endung2 geh mamaksa nyerahkeun diri ka mang lisi…atu kumaha teeeh ja kula asa ku rindu tea kana dirinyah…..hahhaaaa….hadeeee…hadeeee….

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.