Reungit "Sakti"


Nu resah lain warga banten bae gara2 ku ayana pesan berantai, tapi warga Warga Dusun Karangtengah, Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta geh sarua keur resah, hal eta terjadi kupedah warga didinya menang surat edaran ti hiji lembaga peneliti asal australis anu kerjasama jeung Fakultas Kedokteran UGM, anu eusina yen mulai 22 anuari sampe ka babaraha minggu kahareup bakal dilakukeun pelepasan manuk dara eh reungit kituh..hhahaha…jenis aedes aegypti ber-wolbachia di lingkungan warga di Karangtengah. Wuaduuuh…teu reungit nu aya bae geh dialusiran bahkan disetruman make raket paragi rengit tea…iyeu kalah ka rek ngirim….teu ngaradig!!

mangkana kiwari eta masyarakat didinya teu barisa sare ja ku resah dan gelisah tea mereun mikiran eta la….ceuk salah sahiji warga didinya sebut bae mang ahmad. Atu teeeh wajar kami nolak, sabab kami didiyeu hawatir mun enya rencana pelepsan rengit eta jadi dilakuken kami sieun reungit dikampung iyeu bakal ngalobaan, reungit nu aya bae geh lalanjung kami…iyeu kalah ka rek sangaja dikirim….ho-oh iyeuuuh nyah….
Jingana ku jauh2 amat eta nyah orok australi ngalepaskeun rengit bae geh, kunaeun teu dikampung manehna bae nyah….hadeuuh….dijadikeun kalenci percobian iyeumah urusana….

Masih ceuk mang ahmad, warga didiyeu the pro kontra, aya nu teu satuju aya oge nu satujua…tapi najan kitu...eta nu naliti na bisa ngajamin mun reungit nu dilepaskeuna apal kana imah warga anu teu satuju??? Ja pasti namah haliberan arasup ka imah warga nu aya didiyeu…ho-oh pasti mang…kecuali eta rengitna make remot…jadi bisa diatur tea kitu la….hahahahahaa… mun kaka teteh hayang nyaho reungit nu dimaksud iyeu mangrupakeun reungit sakti lain kera sakti nyah...disebut reungit sakti namah sabab iyeu reungit bisa ngalawan reungit panyebab demam berdarah...jadi sabenernamah hade oge siiih tujuana ngabarantas reungit demam berdarah....ngan kupedah kurang sosialisasi jadi beh kitu...salah persepsi....anu ujung2na miss komunikasi....nu aya haliwu....ja teu ngartoi iyeuh batur nyah...hhahahaaaa

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.