Mobil Rp. 3 Miliar dijadikeun Garobag Jukut

Diarab mah iyeu keur digegerkeun ku kalakuan salah sahiji jalema anu boga peternakan embe lain eta bae bahkan geus nyieun jagat dunia otomotif dinagara minyak eta culinghak nempo kalakuan sang juragan embe iyeu…..naeun coba?? Si petani ternak embe iyeu make mobil mewahna anu saharga 3 Miliar dipake ngangkut jukut kadaharan embe manehna dijadikeun garobag kitu la mun diurang mah....waduuuuh…….

Teuing eta saha boa ngarana….ayana kalakuan samodel kitu….geus nyieun parusahaan nu ngaproduksi eta mobil mewah tea gagaro hulu, gagaro tarang gagaro jubur……sabab kalakuan si juragan embe diyeu dinilai geus teu ngahargaan kana sajarah jeung merk mobil asal pangeran wiliam iyeu…beuh…beuuuuh…..

Tapi najan esmosi tingkat tinggi….prusahaan nu ngaproduksi eta mobil saharga 3 Miliar iyeu sadar sabab najan kukumaha geh nu ngarana pembeli mah raja…..atu ho-oh ja geus dibeli iyeu….rek dijadikeun alat ngangkut jukut tah, ngangkut embe tah atawa naon bae ja geus jadi hak na iyeeeuuh…..masalah buat loh….hahahahaa...

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.