Reneuh Gede Nekad Nyabrang Cai

Nu ngarana indung eta emang moal kagantikeun sampe iiraha geh termasuk jasa2na….perjuangana teu ereun…mulai ti ngandung salila 9 bulan leuwih sapuluh poe, nyusuan, ngurusan tangka gede, ncan nyakolakeun ngadidik….beuuh mun ditulismah mantak moal cukup kertas sabuku geh….mangkana ulah ngalunjak kana nu jadi indung……mantak jadi anak doraka……tah perjuangan samodel kitu lah anu dirasanan ku hiji awewe diindia anu cicing didaerah anu jauh kamana2…..

manehna keur ngandung mejeuh bulana…..demi ngalahirkeun sang jabang bayi anu dikandungna tea dengan selamat eta indungna rela nyabrang sungai anu keur mejeuhna banjir luhurna geh nyampe ka 3 meteran….

Awewe perkasa iyeu ngarana Yellavva…manehna nybarang eta cai anu keur mejeuhna banjir rosa dibantu ku bapakna, dulur lalaki na jeung babaraha kaponakana….nyabrang nageh make alat saayana nyaeta make waluh anu geus garing…..eta si yellava nyabrang nepi ka sakilo ja ku hayang2 ning ngalahirkeun dirumah sakit…..awalnamah manehna mopod…..ngaaan kupedah tekadna kuat lajunamaaaah nyampe oge ta nyabrang ka rumah sakit….bari basah kuyup jeung katirisan eta manehna jojong bae teu ngaperdulikeun ja demi anakna nu rek lahir,…..luaaar biasa nyaah perjuangan indung….

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.